INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Wykonane inwentaryzacje dendrologiczne:

 

 • Inwentaryzacja zielni i gospodarka drzewostanem przy budowie zespołu budynków mieszkalnych i usługowych wraz z przebudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zespołu dworsko-pałacowego w Borku Fałęckim w Krakowie.
 • Inwentaryzacja zieleni przy przebudowie al. Beliny - Prażmowskiego w Krakowie na odcinku od ul. Brodowicza do ul. Grochowskiej.
 • Inwentaryzacja zieleni  przy projekcie rewitalizacji miasta Oleśnica.
 • Inwentaryzacja zieleni  przy przebudowie skrzyżowania dk 28 (odc. Zator - Wadowice) dp 1765 (odc. Radocza - Frydrychowice) w m. Radocza.
 • Inwentaryzacja zieleni przy budowie kanalizacji opadowej  z Modlniczki do Rząski wraz z pompownią i kablem energetycznym.
 • Inwentaryzacja zieleni przy projekcie przebudowy układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna terenu fabryki Wawel przy ul. kącik 20 w Krakowie. inwentaryzowana zieleń wysoka znajduje się w zakresie opracowania koncepcji  projektu budynku biurowego na terenie istniejącej fabryki.
 • Inwentaryzacja zieleni przy koncepcji zagospodarowania terenu przed Zajazdem Kościuszkowskim i Dworkiem Białoprądnickim.
 • Inwentaryzacja do tematu Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów w Krakowie.
 • Inwentaryzacja zieleni  przy projekcie budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka  oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem.
 • Inwentaryzacja zieleni terenu objętego zakresem budowy Północnego Obejścia Krakowa, poprzez tereny gminy Wielka Wieś, Węzeł Radzikowskiego
  z projektowanym węzłem Modlnica.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna terenu sporządzona na potrzeby projektu obwodnicy Teresina pod Warszawą.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna terenu sporządzona na potrzeby projektu rozbudowy centrum handlowego Maximus w Nadarzynie pod  Warszawą.
 • Inwentaryzacja zielni i gospodarka drzewostanem dla tematu „rozbudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Meisnera w Krakowie.
 • Inwentaryzacja zielni i gospodarka drzewostanem dla tematu przebudowy ternu Naftobudowy w Krakowie.
 • Inwentaryzacja zieleni opracowana w ramach projektu GOODMAN Kraków Airport Logistic Centre.
 • Inwentaryzacja zieleni przy projekcie rewitalizacji Zabytkowego Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej.
 • Projekt zieleni w ramach projektu Północnego obejścia Krakowa łącząca tereny Gminy Wielka Wieś, Węzeł Radzikowskiego – z projektowanym Węzłem Modlnica, wraz  z budową Węzła Radzikowskiego.
 • Inwentaryzacja dendrologiczna terenu zieleni miejskiej znajdującej się w zakresie opracowania projektu „Aranżacji terenu wokół Krzyża Nowohuckiego”.
Ekspertyzy dendrologiczne:
 • Ekspertyza dendrologiczna zespołu dworsko-pałacowego w Borku Fałęckim w Krakowie.