press to zoom

press to zoom
1/1

KONKURSY

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki
w Krakowie.

lokalizacja: al. Bora Komorowskiego w Krakowie

architektura krajobrazu: Pracownia Projektowa ‘Land-Arch’

Małgorzata Tujko, Anna Porębska, Małgorzata Smołka

architektura: Horizone Studio

Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer, Michał Boryczko, Maciej Warot  

inwestor: Województwo Małopolskie

​projekt konkursowy: 2017

Projekt architektury krajobrazu dotyczył zagospodarowania tworzących się atriów, pagórów i wzniesień oraz terenów zielonych okalających bryłę MCN. Każde z atriów posiadało swój indywidualny charakter związany z podprowincjami  fizycznogeograficznymi. Zielone wewnętrzne dziedzińce ukazywać miały ziarnisty, niejednorodny krajobraz województwa małopolskiego.

W punkcie przecięcia kierunków dojść zaprojektowano dziedziniec główny, jako punkt centralny i miejsce spotkań. Koncept wnętrza nawiązuje do „Centralnych Karpat Zachodnich”, wyposażony w duże bloki skale pełniące funkcje ogrodu petrograficznego.

Trzy przeszklone atria stanowią punkty węzłowe głównych stref funkcjonalnych MCN.

Pierwsze z atriów z niewielkimi pagórkami porośniętymi roślinnością trawiastą, krzewami i niewielkimi drzewami odpowiada tz. „Zewnętrznym Karpatom Zachodnim”.

„Podkarpacie północne” czyli drugie atrium MCN ze starymi odmianami drzew owocowych typowych dla małopolski to początek edukacyjnej ścieżki pomologicznej wraz z elementami ekoedukacyjnymi.

Unikatowość „Wyżyny Krakowskiej” pod kątem warunków środowiska przyrodniczego oraz długą historię użytkowania terenu będzie można zaobserwować w ostatnim z atriów.

Od strony terenów zielonych umiejscowiono zewnętrzne strefy aktywności, wzbogacające program funkcji wewnętrznych.

Więcej informacji na STRONIE INTERNETOWEJ 
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie
lokalizacja: ul. Stachowskiego, Kraków
architektura krajobrazu: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka
architektura: 
Artur Jasiński i Wspólnicy - Biuro Architektoniczne sp. z o. o.
konsultacje akustyki: 
Pracownia Architektury i Akustyki Sound & Space
Robert Lebioda, Izabela Wiśniewska, Rafał Zaremba
konsultacje konstrukcji: GSBK Biuro Konstrukcyjne
Przemysław Ruchała
model: Maciej Kuzianik
inwestor: Akademia Muzyczna w Krakowie
projekt konkursowy: honorowe wyróżnienie, 2017
Projekt został realizowany w ramach współpracy miedzy biurem architektonicznym Artur Jasiński i Wspólnicy a Pracownią Projektową ‘Land-Arch’.

Projekt między innymi obejmował scalenie docelowego „Parku muzycznego” zaproponowano stworzenie promenady, która w południowej części połączy się z bulwarami Kurlandzkimi. Dodatkowo tereny zieleni pomiędzy poszczególnymi kompleksami budynków przeznaczono na park, będący zielonym salonem placówek sztuki. Założenie wykorzystuje istniejące formy terenu i akcentuje historię tego miejsca oraz proces jego zmian, szczególną rolę przypisując muzyce, zieleni i wodzie. Projekt porusza problematykę zrównoważonego rozwoju dążąc do odtworzenia rodzimej (potencjalnej) roślinności i racjonalnego gospodarowania zasobami, prezentując ją w ciekawej formie architektonicznej (plac główny ze zbiornikiem wodnym, place boczne - towarzyszące, amfiteatr, meandrujący ciąg komunikacji pieszej, itp.).

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie

 

 
lokalizacja: Warszawa
architektura krajobrazu: Małgorzata Tujko, Dorota Włodarczyk
atchitektura: MTWW Architekci 
projekt konkursowy: 2015

 

 

OXXIW_plansza 01 c.jpg

Konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie

 

 

lokalizacja: Warszawa
architektura krajobrazu: Karolina Bober, Małgorzata Tujko,
Dorota Włodarczyk, Anna Bielak
architektura: MADO Architekci - Damian Poklewski-Koziełł, 
Marcin Marchewka
projekt konkursowy: 2013

Postaw na stojak - konkurs na projekt stojaka rowerowego

projektanci: Karolina Bober, Dorota Włodarczyk
projekt konkursowy: 2013

 

Trawa do Rzeczy - konkurs na instalację rekreacyjną przy Skwerze Sue Ryder w Gdyni

lokalizacja: Gdynia
projektanci: Karolina Bober, Dorota Włodarczyk
projekt konkursowy: 2013
 
Projekt został wyróżniony w konkursie.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

 

 

lokalizacja: Kraków
autorzy: dr arch. Mariusz Twardowski, arch. Wojciech Wokan
artysta plastyk Aleksander Janicki, arch. Marta Dul
arch. Anna Bołcun, stud. arch. Anna Marczewska
stud.arch. Justyna Piwoworczyk
współpraca: Karolina Bober, Małgorzta Tujko
projekt konkursowy: 2011
 
Projekt Pixel Park zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca łączącego walory rekreacyjne miejskiego parku z funkcją edukacyjną oraz promocji wydarzeń artystycznych w połączeniu z rolą otwartej galerii pozwalającej na rozszerzenie działalności muzeum o przestrzeń publiczną.

 

Konkurs na koncepcję architektoniczno-przestrzenną rewitalizacji parku miejskiego   i przebudową Placu Niepodległości w Zakopanem

 
 
lokalizacja: Zakopnane
projektanci: Karolina Bober, Marcin Lenczowski, Małgorzata Tujko
wizualizacje: Marcin Lenczowski, +Architekci
projekt konkursowy: 2009
 
Praca skupiała się na dostosowaniu istniejącego parku oraz placu do potrzeb mieszkańców i wymogów ruchu turystycznego. Ze względu na położenie parku, z jednej strony w centrum miasta, które jest jedną z atrakcyjniejszych baz turystycznych w regionie, z drugiej strony leżący u podnóża  Tatr, postanowiono stworzyć nowoczesną formę przestrzenną i otworzyć park na przyrodę. Podzielono przestrzeń parku funkcjonalnie na obszary, które mają spełniać poszczególne funkcje.  Całość spięta jest w nowy układ komunikacyjny, opierający   na istniejącym układzie, ale z wprowadzeniem i uwypukleniem ciągów najczęściej używanych, z podkreśleniem komfortu spacerujących. Układ komunikacyjny przypomina w rzucie żywą strukturą komórkową, organiczne kształty są wypełnione materiałami ekologicznymi.