top of page

OFERTA

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA WYKONUJEMY:

 • projekty zieleni przy budynkach użyteczności publicznej.
 • projekty zieleni przy firmach, hotelach, kawiarniach.
 • projekty ogrodów i terenów zieleni, ogrodów przy rezydencjach.
 • projekty wykonawcze zieleni i kosztorys, opis techniczny zieleni.
 • projekty przestrzeni publicznych, placy, skwerów.
 • projekty zieleni przy ciągach komunikacyjnych.
 • projekty zieleni osiedlowej.
 • projekty zieleni izolacyjnej.
 • dachy zielone.
 • projekty mebli ogrodowych.
 • projekty nawierzchni i ogrodzeń.
 • projekty rewaloryzacji, waloryzacji i adaptacji parków,  zieleńców miejskich, ogrodów przykościelnych i inne...
 • projekty budowlane i wykonawcze architektury ogrodowej, urządzeń terenowych: altany schody, grille, murki oporowe, pergole, stawy, elementy wodne, kaskady, fontanny.
 • szczegółowe inwentaryzacje zieleni i obiektów terenów zieleni wraz z wytycznymi  do prawidłowej pielęgnacji (operaty pielęgnacyjne).
 • ogrody historyczne.
 • projekty nawierzchni i ogrodzeń.
 • projekty systemów automatycznego nawadniania i oświetlenia.

W ZAKRESIE INWENTARYZACJI ZIELENI WYKONUJEMY:

 • pełna dokumentacje inwentaryzacji zieleni w wraz z gospodarka zielenią i preliminarzem co stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.  
bottom of page