top of page

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

Konsultacje społeczne realizowane w ramach projektu zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie
​​lokalizacja: Centrum Handlowe KING-SQUARE przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18, Kraków
 
prelegent: Małgorzata Tujko, Joanna Szwed, Karolina Porada
tutorzy: Joanna Szwed, Karolina Porada, Anna Porąbska, Małgorzata Tujko
inwestor: Urząd Miasta Krakowa
konsultacje: 2017
​Prace nad projektem zagospodarowania otoczenia Stawu Płaszowskiego rozpoczęły się od spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, którego celem było zaprezentowanie projektu, zebranie opinii uczestników oraz dodatkowych informacji. Udzielono dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Więcej w dziale PARKI oraz ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Cykl warsztatów partycypacyjnych dotyczących opracowania programu funkcjonalnego Parku Kultur Regionu "Park Reduta"
lokalizacja: Kraków, Małopolski Ogród Sztuki, teren Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów przy Al. Powstania Warszawskiego
prelegent: Małgorzata Tujko
tutor: Małgorzata Smołka
inwestor: Urząd Miasta Krakowa
warsztaty: 2015
W 2015 roku z inicjatywy Zarządu Zieleni Miejskiej rozpoczęły się prace przygotowawcze do konsultacji społecznych. Istotnym założeniem nowo powstałego parku, było budowanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej za pomocą narracji i czynników składowych parku. Kilku tygodniowe warsztaty partycypacyjne przyczyniły się do sprecyzowania i wyodrębnienia potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Wyłoniona podczas głosowania idea parku, posłużyła autorom koncepcji do stworzenia niepowtarzalnego projektu „Parku Kultur Regionu”, który przybrał nową nazwę "Tajemniczy Ogród".
Więcej w dziale PARKI.
Cykl warsztatów partycypacyjnych dotyczących opracowania programu funkcjonalnego dla wschodniego pasa al.Powstania Warszawskiego pt. "Superscieżka"
 
lokalizacja: Kraków, Małopolski Ogród Sztuki, teren Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów przy Al. Powstania Warszawskiego
prelegent: Małgorzata Tujko
tutor: Małgorzata Tujko
inwestor: Skanska Property Poland
warsztaty: 2015
 
„Superścieżka” jest pierwszym krakowskim projektem placemakingowym, poprzedzonym warsztatami partycypacyjnymi. W związku z planowanymi inwestycjami na terenie przyległym do al. Powstania Warszawskiego powstała możliwość ujednoliconego zagospodarowania terenu uwzględniającego potrzeby użytkowników. Projekt koncepcyjny poprzedzony był warsztatami z udziałem mieszkańców miasta, a także władz miasta, planistów oraz urbanistów, architektów i architektów krajobrazu, organizacji pozarządowych, przedstawicieli prywatnych firm a następnie konsultowany z prof. Janem Gehlem i pracownią Gehl Architects.
Więcej w dziale ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
oraz na STRONA INTERNETOWA

Szkolenia, kursy:

 

  • Tworzenie programu i prowadzenie cyklu zajęć z "Podstaw projektowania i zakładania ogrodów I-go stopnia" w ramach współpracy z OSTO.
bottom of page