Superściezka- Miejska przestrzeń przed siedzibą ABB

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

High Five SI (5).jpg
Projekt zagospodarowania terenu wokół kompleksu biurowego HIGH FIVE
w Krakowie przy ulicy Pawiej
lokalizacja: Kraków
projekt zieleni: Pracownia Projektowa ‘Land-Arch’
projektanci: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka
architektura: nsMoonStudio
placemaking: VOSTOK oraz Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla
inwestor: Skanska Property Poland
projekt: 2016-2017
realizacja: 2018
 
Projekt został realizowany w ramach współpracy miedzy biurem VOSTOK, nsMoon Studio i Fundacją Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. To projekt pierwszej w Krakowie przestrzeni miejskiej z duszą. Projektowaną z myślą nie tylko o użytkownikach okolicznych biurowców, ale głównie dla mieszkańców miasta. Podstawowym założeniem projektu zieleni było wprowadzenie estetycznej zieleni, dostosowanych do warunków miejskich nawiązującej do projektowanej architektury, która realnie wpłynie na poprawę wartości ekologicznej miejsca.
Projekt zagospodarowania terenu dla zespołu budynków biurowych Textorial Park II w Łodzi
lokalizacja: Łódź
projekt zieleni: Pracownia Projektowa ‘Land-Arch’
projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek
architektura: Horizone Studio
inwestor: prywatny

​projekt: 2017

Projekt zagospodarowania przewiduje wprowadzenie wyniesionych zieleńców w formie pasów przecinających nawierzchnię. Kierunkują one wzrok oraz uczytelniają przestrzeń. Poszczególne kształty tworzą kameralne wnętrza służące wypoczynkowi wśród zieleni. W wielu miejscach ulokowano ławki zintegrowane z zieleńcami.

W to założenie architektoniczne wkomponowana została zieleń, nawiązując do zaprojektowanych pasów poszczególne nasadzenia tworzą plany, gdzie rośliny o zwartym pokroju stają się tłem dla tych o ciekawych kształtach i fakturach, zwłaszcza odnośnie bylin. W głównym pasażu pomiędzy budynkami magazynowymi rośliny zaprojektowano tak, aby ku zewnętrznym krawędziom zieleńców stawały się wyższe i bardziej urozmaicone.

Projekt zieleni tworzą kontynuujące się wielogatunkowe pasma nasadzeń roślinnych, zróżnicowanych pod względem pokroju, wybarwienia i efektywności w czasie sezonu wegetacyjnego. Dużą uwagę poświęcono bylinom, które wkomponowano w znacznej ilości w każdy projektowany zieleniec. Naturalistyczne rabaty bylinowe nadadzą całemu założeniu lekkości oraz swoimi kolorami i zapachami ożywią przestrzeń. Wprowadzane drzewa urozmaicają kompozycję oraz przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni dla ludzi i zwierząt

Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie

lokalizacja: Podgórze w Krakowie

projektanci: Małgorzata Tujko, Joanna Szwed,

Karolina Porada, Anna Porębska, Karolina Mazurek, Iwona Mucha, Małgorzata Smołka

inwestor: Gmina  Miejska  Kraków

projekt: 2017

 

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. 

Projekt oparty został o założenia i analizy wykonane na etapie konkursu, uzyskane opinie oraz wytyczne, a także efekty przeprowadzonych konsultacji społecznych. Stanowiły one podstawę do wyznaczenia komunikacji w obrębie terenu objętego opracowaniem, podziału funkcjonalnego przestrzeni oraz wyznaczenie miejsc szczególnie cennych pod względem ekspozycyjnym i przyrodniczym.

W terenie oprócz sieci komunikacyjnej zakłada się wprowadzenie nowych funkcji użytkowych takich jak tereny rekreacji, program edukacyjny (tablice informacyjne) oraz tarasy widokowe - rekreacyjne kierujące uwagę widza na krajobrazowe walory terenu. Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.

Nowy projekt zagospodarowania terenu przewiduje stworzenie miejsca które będzie łączyło w sobie wiele funkcji rekreacji czynnej i biernej przeznaczonych dla szerszego grona użytkowników (dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych).

Więcej w dziale PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Projekt zagospodarowania
”Przestrzeń przed Urzędem Miasta Krakowa” oraz „Front KSOS-u – ścieżka uspokojonej komunikacji”.
Etap II rewitalizacji wschodniego pasa al. Powstania Warszawskiego w Krakowie pt. "Superscieżka"

 

​lokalizacja: Kraków, al. Powstania Warszawskiego w Krakowie projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek,

Anna Porębska, Iwona Mucha

współpraca: Paweł Wieczorek

inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej

realizacja: 2018

 

Zaprojektowany układ komunikacyjny jego przebieg oraz meandryczny narys nawiązuje do pozostałych stref „Superścieżki”. W przypadku terenu przed Urzędem Miasta Krakowa projekt przewiduje również wprowadzenie szerszego 3-metrowego chodnika prowadzącego na wprost do głównego wejścia oraz chodnika wzdłuż budynku. W celu ujednolicenia charakteru nawierzchni w obrębie wszystkich ścieżek spacerowych zastosowano ten sam rodzaj płyt w dwóch odcieniach szarości oraz tzw. „kliny”. Do obu przestrzeni wprowadzono autorskie elementy małej architektury. Wzdłuż ścieżki wyznaczono mikrownętrza ukształtowane przy pomocy modułowych ławek betonowych, które wyposażono w wysokie oparcia.

Projekt "Ogrodu sensorycznego
w Dzielnicy III” przy Centrum Autyzmu

 
lokalizacja: Kraków, ul. Spadochroniarzy 1
projektanci: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka, 
Marzena Pruchnik
inwestor: Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie
projekt: 2017
realizacja: 2018
 
Program ogrodu koncentruje się wokół właściwości terapeutycznych oraz społecznych. Bazuje na dwóch zasadniczych odłamach terapii i rehabilitacji wykorzystującej rośliny. Pierwszą jest sylwoterapia (drzewoterapia), drugą hortiterapia (ogrodolecznictwo). Ponad to wykorzystano teorie chromoterapii (kolororterapii). Wszystkie elementy kreujące ogród zmysłów formy, funkcje i treść przestrzeni ogrodu mają za zadanie podwyższyć lub obniżyć reaktywność ich użytkowników. Są one umiejscowione naprzemiennie tak, aby stworzyć możliwość wyboru sposobu spędzenia wolnego czasu. Projektowane wnętrza są czytelne w przestrzeni i mają służyć: rehabilitacji, terapii, wypoczynkowi, pracy w ogrodzie i integracji.
Istotnym w terapii autyzmu jest iteracja, dlatego jednym z wytycznych dla wnętrz ogrodowych była możliwość zwiedzania ich w sposób ciągły, zapętlający się. Poszczególne wnętrza ograniczone są formą elips.
Całość założenia podzielono na pięć ogrodów, każdy z nich stymuluje najpełniej wybrany bodziec zewnętrzny.
Projekt zagospodarowania
Skweru im. Mariana  Eilego.
Etap I rewitalizacji wschodniego pasa
Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie pt. "Superscieżka"
lokalizacja: Kraków, al. Skwer im. Mariana Eile 
projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek,  
Anna Porębska
współpraca: Paweł Wieczorek
inwestor: Skanska Property Poland, Zarząd Zieleni Miejskiej
realizacja: 2017
Skwer im. Mariana Eile jest pierwszym etapem realizacyjnym projektu „Superscieżki”. Projekt wprowadza alternatywny układ komunikacyjny, z naciskiem na podniesienie komfortu pieszych i rowerzystów. W parku stworzono także kameralne wnętrza sprzyjające odpoczynkowi a niewielkie wzniesienia wydzielają przestrzeń od hałasu i ulicznego zgiełku. Plac w centrum założenia wyposażono w elementy takie jak rzeźba „Wierszownik” autorstwa Aleksandra Rokosza oraz Szymona Ruszczewskiego, modułowe betonowe ławki zadedykowane dla tej przestrzeni czy fontannę w postaci „wodnego lustra”. Wkomponowane w otoczenie konstrukcje oraz elementy zabawowe zapewniają warunki do swobodnej, kreatywnej zabawy. Projekt placu zabaw podzielony został na dwie strefy. Pierwsza ogólnodostępna, rekreacyjna dla dzieci w różnym wieku oraz wydzielona dla dzieci młodszych z piaskownicą i urządzeniami do zabaw w piasku. Place zabaw zostały wykonane z naturalnych materiałów z uwzględnieniem kolorystyki drewna. Całość założenia uzupełniają malownicze, naturalistyczne kompozycje zieleni atrakcyjnej przez cały rok w postaci rabat bylinowych, krzewów okrywowych oraz licznych nasadzeń zieleni wysokiej.
Koncepcja projektu zagospodarowania wschodniego pasa Al. Powstania Warszawskiego pt. "Superscieżka"
lokalizacja: Kraków, al. Powstania Warszawskiego
projektanci: Karolina Bober, Małgorzata Tujko
Karolina Mazurek, Iwona Mucha, Anna Porębska,
Małgorzata Smołka
inwestor: Skanska Property Poland
projekt: 2015
realizacja: w trakcie budowy
W związku z planowanymi inwestycjami na terenie przyległym do al. Powstania Warszawskiego powstała możliwość ujednoliconego zagospodarowania terenu uwzględniającego potrzeby użytkowników. Projekt tworzony z udziałem mieszkańców miasta w ramach warsztatów projektowych koordynowanych przez grupę architektów w tym Pracownię Land-Arch. 
Projekt tworzony w konsultacji z prof. Janem Gehlem i pracownia Gehl Architects.
Więcej w dziale PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

 

KROWODERSKICH_RZUT_KOLOR.jpg
Rewitalizacja Zielonego Skweru przy Krowoderskich Zuchów

lokalizacja: Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów

projektanci: Małgorzata Tujko, Anna Porębska

inwestor: Gmina Miejska Kraków

projekt: 2017

realizacja: 2018

Projekt zakłada nadanie mu funkcji skweru. W jego obrębie wprowadzono nowy układ komunikacyjny w zakresie, którego znalazł się również nowy, osiedlowy plac. Główną ścieżkę spacerową wyznaczono w oparciu o istniejący przedept. Ścieżka przecina teren skweru w poprzek wyznaczając tym samym oś całej kompozycji. Wszystkie ścieżki wykonano z tego samego rodzaju płyt różnicując ich znaczenie w kontekście całego układu poprzez zmianę sposobu ułożenia nawierzchni.  Rozchodzące się gradientowo i poprzerastane trawą płyty tworzą charakterystyczny dla tego projektu efekt zanikania nawierzchni.  Wzdłuż wyznaczonych ścieżek stworzono niewielkie mikto-wnętrza w obrębie, których zlokalizowano obiekty małej architektury. Powierzchnia nasadzeń z traw ozdobnych oraz formowane żywopłoty tworzą malownicze kulisy dla ekspozycji widokowej projektowanych ciągów pieszych. Dodatkowe egzemplarze drzew oraz wysokich krzewów uzupełnią istniejący drzewostan. 
Realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu

lokalizacja: Kraków, ul. Maćka z Bogdańca

projektanci: Małgorzata Tujko, Anna Porębska

inwestor: Gmina Miejska Kraków

projekt: 2017

realizacja: 2018

Opracowanie dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Maćka z Bogdańca. Obszar objęty projektem przeznaczony został pod plac zabaw dla dzieci.  Komunikację w obrębie tej przestrzeni tworzy ścieżka żwirowa wzdłuż której rozmieszczono elementy małej architektury w postaci ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Głównym urządzeniem zabawowym projektowanego placu zabaw jest tyrolka. Jej lokalizacja pozwala wykorzystać niewielką różnice w wysokości terenu. Pozostałe urządzenia zabawowe rozmieszczono w obrębie wygrodzonego fragmentu terenu.  Cześć terenu pozostawiono w formie otwartej przestrzeni trawiastej. Zaprojektowana polana rekreacyjna zachęca do różnych aktywności np. gry w piłkę lub organizacji pikników. Całość założenia uzupełnia projekt zieleni który zakłada wprowadzenie dodatkowych drzew.
Realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.
DUCHACKA_RZUT_KOLOR.jpg
Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku
lokalizacja: Kraków, ul. Macedońska
projektanci: Małgorzata Tujko, Iwona Mucha
inwestor: Gmina Miejska Kraków
projekt: 2017
realizacja: 2018
 
Opracowanie dotyczy zagospodarowania terenu w rejonie ul. Macedońskiej w Krakowie. Obszar przeznaczony został na niewielką strefę rekreacji i wypoczynku, w której znalazły się urządzenia zabawowe, hamaki i ławki. W przestrzeń wkomponowano dwa niewielkie pagórki oraz z