top of page
Superściezka- Miejska przestrzeń przed siedzibą ABB

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

High Five SI (5).jpg
Projekt zagospodarowania terenu wokół kompleksu biurowego HIGH FIVE
w Krakowie przy ulicy Pawiej
lokalizacja: Kraków
projekt zieleni: Pracownia Projektowa ‘Land-Arch’
projektanci: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka
architektura: nsMoonStudio
placemaking: VOSTOK oraz Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla
inwestor: Skanska Property Poland
projekt: 2016-2017
realizacja: 2018
 
Projekt został realizowany w ramach współpracy miedzy biurem VOSTOK, nsMoon Studio i Fundacją Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. To projekt pierwszej w Krakowie przestrzeni miejskiej z duszą. Projektowaną z myślą nie tylko o użytkownikach okolicznych biurowców, ale głównie dla mieszkańców miasta. Podstawowym założeniem projektu zieleni było wprowadzenie estetycznej zieleni, dostosowanych do warunków miejskich nawiązującej do projektowanej architektury, która realnie wpłynie na poprawę wartości ekologicznej miejsca.
Projekt zagospodarowania terenu dla zespołu budynków biurowych Textorial Park II w Łodzi
lokalizacja: Łódź
projekt zieleni: Pracownia Projektowa ‘Land-Arch’
projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek
architektura: Horizone Studio
inwestor: prywatny

​projekt: 2017

Projekt zagospodarowania przewiduje wprowadzenie wyniesionych zieleńców w formie pasów przecinających nawierzchnię. Kierunkują one wzrok oraz uczytelniają przestrzeń. Poszczególne kształty tworzą kameralne wnętrza służące wypoczynkowi wśród zieleni. W wielu miejscach ulokowano ławki zintegrowane z zieleńcami.

W to założenie architektoniczne wkomponowana została zieleń, nawiązując do zaprojektowanych pasów poszczególne nasadzenia tworzą plany, gdzie rośliny o zwartym pokroju stają się tłem dla tych o ciekawych kształtach i fakturach, zwłaszcza odnośnie bylin. W głównym pasażu pomiędzy budynkami magazynowymi rośliny zaprojektowano tak, aby ku zewnętrznym krawędziom zieleńców stawały się wyższe i bardziej urozmaicone.

Projekt zieleni tworzą kontynuujące się wielogatunkowe pasma nasadzeń roślinnych, zróżnicowanych pod względem pokroju, wybarwienia i efektywności w czasie sezonu wegetacyjnego. Dużą uwagę poświęcono bylinom, które wkomponowano w znacznej ilości w każdy projektowany zieleniec. Naturalistyczne rabaty bylinowe nadadzą całemu założeniu lekkości oraz swoimi kolorami i zapachami ożywią przestrzeń. Wprowadzane drzewa urozmaicają kompozycję oraz przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności przestrzeni dla ludzi i zwierząt

Projekt zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego w Krakowie

lokalizacja: Podgórze w Krakowie

projektanci: Małgorzata Tujko, Joanna Szwed,

Karolina Porada, Anna Porębska, Karolina Mazurek, Iwona Mucha, Małgorzata Smołka

inwestor: Gmina  Miejska  Kraków

projekt: 2017

 

Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejącego terenu i przywrócenie mu ładu przestrzennego przy jednoczesnym podkreśleniu walorów krajobrazowych, tak aby umożliwić jak największy komfort jego użytkowania. 

Projekt oparty został o założenia i analizy wykonane na etapie konkursu, uzyskane opinie oraz wytyczne, a także efekty przeprowadzonych konsultacji społecznych. Stanowiły one podstawę do wyznaczenia komunikacji w obrębie terenu objętego opracowaniem, podziału funkcjonalnego przestrzeni oraz wyznaczenie miejsc szczególnie cennych pod względem ekspozycyjnym i przyrodniczym.

W terenie oprócz sieci komunikacyjnej zakłada się wprowadzenie nowych funkcji użytkowych takich jak tereny rekreacji, program edukacyjny (tablice informacyjne) oraz tarasy widokowe - rekreacyjne kierujące uwagę widza na krajobrazowe walory terenu. Istotną kwestią jest również bezpieczeństwo użytkowników, którego podniesienie zostanie uzyskane dzięki zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia oraz monitoringu.

Nowy projekt zagospodarowania terenu przewiduje stworzenie miejsca które będzie łączyło w sobie wiele funkcji rekreacji czynnej i biernej przeznaczonych dla szerszego grona użytkowników (dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych).

Więcej w dziale PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Projekt zagospodarowania
”Przestrzeń przed Urzędem Miasta Krakowa” oraz „Front KSOS-u – ścieżka uspokojonej komunikacji”.
Etap II rewitalizacji wschodniego pasa al. Powstania Warszawskiego w Krakowie pt. "Superscieżka"

 

​lokalizacja: Kraków, al. Powstania Warszawskiego w Krakowie projektanci: Małgorzata Tujko, Karolina Mazurek,

Anna Porębska, Iwona Mucha

współpraca: Paweł Wieczorek

inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej

realizacja: 2018

 

Zaprojektowany układ komunikacyjny jego przebieg oraz meandryczny narys nawiązuje do pozostałych stref „Superścieżki”. W przypadku terenu przed Urzędem Miasta Krakowa projekt przewiduje również wprowadzenie szerszego 3-metrowego chodnika prowadzącego na wprost do głównego wejścia oraz chodnika wzdłuż budynku. W celu ujednolicenia charakteru nawierzchni w obrębie wszystkich ścieżek spacerowych zastosowano ten sam rodzaj płyt w dwóch odcieniach szarości oraz tzw. „kliny”. Do obu przestrzeni wprowadzono autorskie elementy małej architektury. Wzdłuż ścieżki wyznaczono mikrownętrza ukształtowane przy pomocy modułowych ławek betonowych, które wyposażono w wysokie oparcia.

Projekt "Ogrodu sensorycznego
w Dzielnicy III” przy Centrum Autyzmu

 
lokalizacja: Kraków, ul. Spadochroniarzy 1
projektanci: Małgorzata Tujko, Małgorzata Smołka, 
Marzena Pruchnik
inwestor: Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie
projekt: 2017
realizacja: 2018
 
Program ogrodu koncentruje się wokół właściwości terapeutycznych oraz społecznych. Bazuje na dwóch zasadniczych odłamach terapii i rehabilitacji wykorzystującej rośliny. Pierwszą jest sylwoterapia (drzewoterapia), drugą hortiterapia (ogrodolecznictwo). Ponad to wykorzystano teorie chromoterapii (kolororterapii). Wszystkie elementy kreujące ogród zmysłów formy, funkcje i treść przestrzeni ogrodu mają za zadanie podwyższyć lub obniżyć reaktywność ich użytkowników. Są one umiejscowione naprzemiennie tak, aby stworzyć możliwość wyboru sposobu spędzenia wolnego czasu. Projektowane wnętrza są czytelne w przestrzeni i mają służyć: rehabilitacji, terapii, wypoczynkowi, pracy w ogrodzie i integracji.
Istotnym w terapii autyzmu jest iteracja, dlatego jednym z wytycznych dla wnętrz ogrodowych była możliwość zwiedzania ich w sposób ciągły, zapętlający się. Poszczególne wnętrza ograniczone są formą elips.
Całość założenia podzielono na pięć ogrodów, każdy z nich stymuluje najpełniej wybrany bodziec zewnętrzny.